Hop til hovedindhold

GeometryPoint.From

Opretter en poststruktur, der repræsenterer et geometrisk punkt fra dele.

Syntax

GeometryPoint.From(
x as number,
y as number,
optional z as number,
optional m as number,
optional srid as number
) as record

Remarks

Opretter en post, der repræsenterer et geometrisk punkt fra dets bestanddele, såsom X-koordinat, Y-koordinat, og hvis den er til stede, Z-koordinat (Z) og måling (M). Der kan angives et valgfrit rumligt referencesystem-id (SRID), hvis det adskiller sig fra standardværdien (0).

Category

Record.Serialization