Ga naar hoofdinhoud

Record.RenameFields

Past naamswijzigingen vanuit een lijst toe in de vorm { old, new }.

Syntax

Record.RenameFields(
record as record,
renames as list,
optional missingField as MissingField.Type
) as record

Remarks

Retourneert een record na het wijzigen van veldnamen in de invoer record naar de nieuwe veldnamen die zijn opgegeven in de lijst renames. Bij het wijzigen van meerdere veldnamen kan een geneste lijst ({ {old1, new1}, {old2, new2} } worden gebruikt.

Examples

Example #1

Vanuit de record de naam van het veld UnitPrice wijzigen in Price.

Record.RenameFields(
[OrderID = 1, CustomerID = 1, Item = "Fishing rod", UnitPrice = 100.0],
{"UnitPrice", "Price"}
)

Result:

[OrderID = 1, CustomerID = 1, Item = "Fishing rod", Price = 100.0]

Example #2

Vanuit de record de naam van het veld UnitPrice wijzigen in Price en de naam van het veld OrderNum in OrderID.

Record.RenameFields(
[OrderNum = 1, CustomerID = 1, Item = "Fishing rod", UnitPrice = 100.0],
{
{"UnitPrice", "Price"},
{"OrderNum", "OrderID"}
}
)

Result:

[OrderID = 1, CustomerID = 1, Item = "Fishing rod", Price = 100.0]

Category

Record.Transformations