Ga naar hoofdinhoud

Text.Format

Retourneert opgemaakte tekst op basis van een tekenreeks en argumenten voor opmaak.

Syntax

Text.Format(
formatString as text,
arguments as any,
optional culture as text
) as text

Remarks

Hiermee wordt opgemaakte tekst geretourneerd waarbij arguments uit een lijst of record wordt toegepast op een notatietekenreeks formatString. Er kan ook een optionele culture worden opgegeven (bijvoorbeeld: nl-NL).

Examples

Example #1

Een lijst met getallen opmaken.

Text.Format("#{0}, #{1}, and #{2}.", {17, 7, 22})

Result:

"17, 7, and 22."

Example #2

Verschillende gegevenstypen van een record opmaken op basis van de cultuur Engels (Verenigde Staten).

Text.Format(
"The time for the #[distance] km run held in #[city] on #[date] was #[duration].",
[
city = "Seattle",
date = #date(2015, 3, 10),
duration = #duration(0, 0, 54, 40),
distance = 10
],
"en-US"
)

Result:

"The time for the 10 km run held in Seattle on 3/10/2015 was 00:54:40."

Category

Text.Conversions from and to text