Przejdź do głównej zawartości

Error.Record

Zwraca rekord błędu z dostarczonych wartości tekstowych określających przyczynę, komunikat i szczegóły.

Syntax

Error.Record(
reason as text,
optional message as text,
optional detail as any,
optional parameters as list
) as record

Remarks

Zwraca rekord błędu z dostarczonych wartości tekstowych określających przyczynę, komunikat i szczegóły.

Category

Error