Przejdź do głównej zawartości

Function.IsDataSource

Zwraca informację o tym, czy dana funkcja jest uznawana za źródło danych.

Syntax

Function.IsDataSource(
function as function
) as logical

Remarks

Zwraca informację o tym, czy funkcja function jest uznawana za źródło danych.

Category

Type