Przejdź do głównej zawartości

Time.Minute

Zwraca składnik minuty.

Syntax

Time.Minute(
dateTime as any
) as number

Remarks

Zwraca składnik minuty z wartości typu time, datetime lub datetimezone dostarczonej w parametrze dateTime.

Examples

Example #1

Znajdź minutę w wartości #datetime(2011, 12, 31, 9, 15, 36).

Time.Minute(#datetime(2011, 12, 31, 9, 15, 36))

Result:

15

Category

Time