Hop til hovedindhold

Comparer.FromCulture

Returnerer en sammenligningsfunktion baseret på den angivne kultur og forskel på store og små bogstaver.

Syntax

Comparer.FromCulture(
culture as text,
optional ignoreCase as logical
) as function

Remarks

Returnerer en sammenligningsfunktion, der bruger culture og den forskel på store og små bogstaver, der er angivet af ignoreCase til at udføre sammenligninger.

En sammenligningsfunktion accepterer to argumenter og returnerer -1, 0 eller 1 baseret på, om den første værdi er mindre end, lig med eller større end den anden

Standardværdien for ignoreCase er false. culture skal være en af de landestandarder, der understøttes af .NET Framework (f.eks. "en-US").

Examples

Example #1

Sammenlign "a" og "A" ved hjælp af landestandarden "en-US" for at se, om værdierne er de samme.

Comparer.FromCulture("en-US")("a", "A")

Result:

-1

Example #2

Sammenlign "a" og "A" ved hjælp af landestandarden "en-US", hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver, for at se, om værdierne er de samme.

Comparer.FromCulture("en-US", true)("a", "A")

Result:

0

Category

Comparer