Ana içeriğe geç

Comparer.FromCulture

Belirtilen kültürü ve büyük/küçük harfe duyarlılığı temel alan bir karşıtlık işlevi döndürür.

Syntax

Comparer.FromCulture(
culture as text,
optional ignoreCase as logical
) as function

Remarks

Karşılaştırma yapmak için culture yanı sıra, ignoreCase tarafından belirtilen büyük/küçük harf duyarlılığını kullanan bir karşılaştırıcı işlevi döndürür.

Karşılaştırıcı işlevi iki bağımsız değişken kabul eder ve ilk değerin ikinci değerden küçük, ona eşit veya ikinciden büyük olup olmadığını temel alarak -1, 0 veya 1 döndürür.

ignoreCase için varsayılan değer false'tur. Bu culture, .NET framework (ör. "en-US") tarafından desteklenen yerel ayarlardan biri olmalıdır .

Examples

Example #1

Değerlerin eşit olup olmadığını belirlemek için "en-US" yerel ayarını kullanarak "a" ve "A" karşılaştırması yapın.

Comparer.FromCulture("en-US")("a", "A")

Result:

-1

Example #2

Değerlerin eşit olup olmadığını belirlemek için büyük/küçük harfi yok sayarak ve "en-US" yerel ayarını kullanarak "a" ve "A" karşılaştırması yapın.

Comparer.FromCulture("en-US", true)("a", "A")

Result:

0

Category

Comparer