Ga naar hoofdinhoud

DateTime.From

Maakt een datum-/tijd van de opgegeven waarde.

Syntax

DateTime.From(
value as any,
optional culture as text
) as datetime

Remarks

Hiermee wordt een datetime-waarde geretourneerd van de opgegeven waarde value. Er kan ook een optionele culture worden opgegeven (bijvoorbeeld: nl-NL).Als de opgegeven waarde value null is, wordt door DateTime.From null geretourneerd. Als de opgegeven waarde value datetime is, wordt value geretourneerd. Waarden van de volgende typen kunnen worden omgezet naar een datetime-waarde:

  • text: een datetime-waarde van de tekstweergave. Raadpleeg DateTimeZone.FromText voor meer informatie.
  • date: een datetime met value als het datumcomponent en 12:00:00 AM als het tijdcomponent.
  • datetimezone: het lokale datetime-equivalent van value.
  • time: een datetime met het datumequivalent van de OLE-automatiseringsdatum van 0 als het datumcomponent en value als het tijdcomponent.
  • number: een datetime-equivalent van de OLE-automatiseringsdatum die wordt uitgedrukt door value.
Als value van een ander type is, wordt er een fout geretourneerd.

Examples

Example #1

<code>#time(06, 45, 12)</code> omzetten naar een <code>datetime</code>waarde.

DateTime.From(#time(06, 45, 12))

Result:

#datetime(1899, 12, 30, 06, 45, 12)

Example #2

<code>#date(1975, 4, 4)</code> omzetten naar een <code>datetime</code>waarde.

DateTime.From(#date(1975, 4, 4))

Result:

#datetime(1975, 4, 4, 0, 0, 0)

Category

DateTime