Ga naar hoofdinhoud

DateTime.ToText

Retourneert een tekstweergave van de datum-/tijdwaarde.

Syntax

DateTime.ToText(
dateTime as datetime,
optional options as any,
optional culture as text
) as text

Remarks

Hiermee wordt een tekstweergave van dateTime geretourneerd. Er kan een optionele record-parameter, options, worden opgegeven om aanvullende eigenschappen op te geven. culture wordt alleen gebruikt voor verouderde werkstromen. De record kan de volgende velden bevatten:

  • Format: een tekstwaarde die de indeling aangeeft die moet worden gebruikt. Ga naar https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180104 en https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180105 voor meer informatie. Als u dit veld weglaat of nul opgeeft, wordt de datum opgemaakt aan de hand van de standaardwaarde die is gedefinieerd door Culture.
  • Culture: als Format niet nul is, worden bepaalde indelingsaanduidingen bepaald door Culture. Voor 'en-US' staat 'MMM' bijvoorbeeld voor 'Jan', 'Feb', 'Mar', ..., terwijl voor 'ru-RU' 'MMM' staat voor 'янв', 'фев', 'мар', .... Als Format gelijk is aan nul, bepaalt Culture de standaardindeling die moet worden gebruikt. Als Culture de waarde nul heeft of niet wordt gebruikt, wordt Culture.Current gebruikt.
Als u oudere werkstromen wilt ondersteunen, kunnen options en culture ook tekstwaarden zijn. Dit vertoont hetzelfde gedrag als options = [Format = options, Culture = culture].

Examples

Example #1

Converteer <code>#datetime(2010, 12, 31, 01, 30, 25)</code> naar een <code>text</code>-waarde. <i>Uitvoer van resultaten kan variëren afhankelijk van de huidige culture.</i>

DateTime.ToText(#datetime(2010, 12, 31, 01, 30, 25))

Result:

"12/31/2010 1:30:25 AM"

Example #2

Converteren met een aangepaste indeling en de Duitse cultuur.

DateTime.ToText(#datetime(2010, 12, 30, 2, 4, 50.36973), [Format="dd MMM yyyy HH:mm:ss.ffffff", Culture="de-DE"])

Result:

"30 Dez 2010 02:04:50.369730"

Example #3

Converteren met het ISO 8601-patroon.

DateTime.ToText(#datetime(2000, 2, 8, 3, 45, 12),[Format="yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'", Culture="en-US"])

Result:

"2000-02-08T03:45:12Z"

Category

DateTime