Ga naar hoofdinhoud

Type.ForFunction

Retourneert een type dat functies met specifieke typebeperkingen voor parameters en retouren vertegenwoordigt.

Syntax

Type.ForFunction(
signature as record,
min as number
) as type

Remarks

Maakt een functietype van signature, een record van ReturnType en Parameters, en min, het minimumaantal argumenten dat is vereist om de functie aan te roepen.

Examples

Example #1

Hiermee wordt het type voor een functie gemaakt waarbij een cijferparameter met de naam X wordt gebruikt en een getal wordt geretourneerd.

Type.ForFunction([ReturnType = type number, Parameters = [X = type number]], 1)

Result:

type function (X as number) as number

Category

Type