Przejdź do głównej zawartości

Combiner.CombineTextByDelimiter

Zwraca funkcję łączącą listę tekstów przy użyciu określonego ogranicznika.

Syntax

Combiner.CombineTextByDelimiter(
delimiter as text,
optional quoteStyle as QuoteStyle.Type
) as function

Remarks

Zwraca funkcję łączącą listę wartości tekstowych w jedną wartość tekstową przy użyciu określonego ogranicznika.

Examples

Example #1

Połącz listę wartości tekstowych przy użyciu ogranicznika średnika.

Combiner.CombineTextByDelimiter(";")({"a", "b", "c"})

Result:

"a;b;c"

Example #2

Połącz tekst z dwóch kolumn przy użyciu przecinka jako ogranicznika i cudzysłowu właściwego dla plików CSV.

let
Source = #table(
type table [Column1 = text, Column2 = text],
{{"a", "b"}, {"c", "d,e,f"}}
),
Merged = Table.CombineColumns(
Source,
{"Column1", "Column2"},
Combiner.CombineTextByDelimiter(",", QuoteStyle.Csv),
"Merged"
)
in
Merged

Result:

#table(
type table [Merged = text],
{{"a,b"}, {"c,""d,e,f"""}}
)

Category

Combiner