Ana içeriğe geç

Combiner.CombineTextByDelimiter

Belirtilen sınırlayıcıyı kullanarak bir metin listesini birleştiren bir işlev döndürür.

Syntax

Combiner.CombineTextByDelimiter(
delimiter as text,
optional quoteStyle as QuoteStyle.Type
) as function

Remarks

Bir metin değerleri listesini belirtilen sınırlayıcıyı kullanarak tek bir metin değerine dönüştüren bir işlev döndürür.

Examples

Example #1

Metin değerleri listesini noktalı virgül sınırlayıcı kullanarak birleştirin.

Combiner.CombineTextByDelimiter(";")({"a", "b", "c"})

Result:

"a;b;c"

Example #2

Virgül sınırlayıcı ve CSV stili alıntılama özelliğini kullanarak iki sütunlu metni birleştirin.

let
Source = #table(
type table [Column1 = text, Column2 = text],
{{"a", "b"}, {"c", "d,e,f"}}
),
Merged = Table.CombineColumns(
Source,
{"Column1", "Column2"},
Combiner.CombineTextByDelimiter(",", QuoteStyle.Csv),
"Merged"
)
in
Merged

Result:

#table(
type table [Merged = text],
{{"a,b"}, {"c,""d,e,f"""}}
)

Category

Combiner