Przejdź do głównej zawartości

Logical.ToText

Zwraca tekst „true” lub „false” odpowiadający danej wartości logicznej.

Syntax

Logical.ToText(
logicalValue as logical
) as text

Remarks

Tworzy wartość tekstową na podstawie wartości logicznej logicalValue (true lub false). Jeśli wartość parametru logicalValue nie jest wartością logiczną, jest zwracany wyjątek.

Examples

Example #1

Utwórz wartość tekstową na podstawie wartości logicznej <code>true</code>.

Logical.ToText(true)

Result:

"true"

Category

Logical