Przejdź do głównej zawartości

Geography.ToWellKnownText

Tłumaczy wartość strukturalnego punktu geograficznego na jego reprezentację Well-Known Text (WKT).

Syntax

Geography.ToWellKnownText(
input as record,
optional omitSRID as logical
) as text

Remarks

Tłumaczy wartość strukturalnego punktu geograficznego na jego reprezentację Well-Known Text (WKT) zdefiniowaną przez konsorcjum Open Geospatial Consortium (OGC), a także format serializacji używany przez wiele baz danych, w tym SQL Server.

Category

Record.Serialization