Przejdź do głównej zawartości

Geometry.FromWellKnownText

Tłumaczy tekst reprezentujący wartość geometryczną w formacie Well-Known Text (WKT) na rekord strukturalny.

Syntax

Geometry.FromWellKnownText(
input as text
) as record

Remarks

Tłumaczy tekst reprezentujący wartość geometryczną w formacie Well-Known Text (WKT) na rekord strukturalny. WKT jest standardowym formatem zdefiniowanym przez konsorcjum Open Geospatial Consortium (OGC) i jest typowym formatem serializacji używanym przez bazy danych, w tym SQL Server.

Category

Record.Serialization