Przejdź do głównej zawartości

DateTime.IsInCurrentSecond

Wskazuje, czy ta wartość daty i godziny występuje w ciągu bieżącej sekundy zgodnie z bieżącą datą i godziną systemu.

Syntax

DateTime.IsInCurrentSecond(
dateTime as any
) as logical

Remarks

Wskazuje, czy dana wartość daty i godziny dateTime występuje w ciągu bieżącej sekundy zgodnie z bieżącą datą i godziną systemu.

  • dateTime: wartość datetime lub datetimezone do sprawdzenia.

Examples

Example #1

Określ, czy bieżący czas systemowy występuje w ciągu bieżącej sekundy.

DateTime.IsInCurrentSecond(DateTime.FixedLocalNow())

Result:

true

Category

DateTime