Przejdź do głównej zawartości

DateTime.IsInPreviousNHours

Wskazuje, czy ta data/godzina przypada w ciągu poprzednich godzin określonych zgodnie z bieżącą datą i godziną systemu. Pamiętaj, że funkcja ta zwraca wartość false, gdy przekazana wartość występuje w ciągu bieżącej godziny.

Syntax

DateTime.IsInPreviousNHours(
dateTime as any,
hours as number
) as logical

Remarks

Wskazuje, czy dana wartość daty/godziny dateTime przypada w ciągu poprzednich godzin określonych zgodnie z bieżącą datą i godziną systemu. Pamiętaj, że funkcja ta zwraca wartość false, gdy przekazana wartość występuje w ciągu bieżącej godziny.

  • dateTime: wartość datetime lub datetimezone do oszacowania.
  • hours: liczba godzin.

Examples

Example #1

Określ, czy godzina przed bieżącą datą systemu występuje w ciągu poprzednich dwóch godzin.

DateTime.IsInPreviousNHours(DateTime.FixedLocalNow() - #duration(0, 2, 0, 0), 2)

Result:

true

Category

DateTime