Przejdź do głównej zawartości

List.IsEmpty

Zwraca wartość true, jeśli lista jest pusta.

Syntax

List.IsEmpty(
list as list
) as logical

Remarks

Zwraca wartość true, jeśli lista list nie zawiera wartości (ma długość 0). Jeśli lista zawiera wartości (długość większa od 0), zwraca wartość false.

Examples

Example #1

Sprawdź, czy lista {} jest pusta.

List.IsEmpty({})

Result:

true

Example #2

Sprawdź, czy lista {1, 2} jest pusta.

List.IsEmpty({1, 2})

Result:

false

Category

List.Information