Przejdź do głównej zawartości

List.ReplaceValue

Wyszukuje określoną wartość na liście i zamienia ją.

Syntax

List.ReplaceValue(
list as list,
oldValue as any,
newValue as any,
replacer as function
) as list

Remarks

Wyszukuje na liście wartości list wartość oldValue i zamienia każde jej wystąpienie na wartość zastępczą newValue.

Examples

Example #1

Zamień wszystkie wartości "a" na liście {"a", "B", "a", "a"} na wartość "A".

List.ReplaceValue({"a", "B", "a", "a"}, "a", "A", Replacer.ReplaceText)

Result:

{"A", "B", "A", "A"}

Category

List.Transformation functions