Przejdź do głównej zawartości

List.RemoveItems

Usuwa elementy wymienione na liście list1 z danej listy.

Syntax

List.RemoveItems(
list1 as list,
list2 as list
) as list

Remarks

Usuwa wszystkie wystąpienia wartości wymienionych na liście list2 z listy list1. Jeśli wartości wymienione na liście list2 nie znajdują się na liście list1, zwracana jest oryginalna lista.

Examples

Example #1

Usuń elementy wymienione na liście {2, 4, 6} z listy {1, 2, 3, 4, 2, 5, 5}.

List.RemoveItems({1, 2, 3, 4, 2, 5, 5}, {2, 4, 6})

Result:

{1, 3, 5, 5}

Category

List.Transformation functions