Hoppa till huvudinnehåll

DateTimeZone.FixedLocalNow

Returnerar aktuellt datum och tid i den lokala tidszonen. Det här värdet är fast och ändras inte i samband med efterföljande anrop.

Syntax

DateTimeZone.FixedLocalNow(

) as datetimezone

Remarks

Returnerar ett datetime-värde för systemets aktuella datum och tid. Värdet som returneras innehåller information om tidszonen som representerar den lokala tidszonen. Det här värdet är fast och ändras inte i samband med efterföljande anrop, till skillnad mot DateTimeZone.LocalNow, som kan returnera olika värden när ett uttryck körs.

Category

DateTimeZone