Przejdź do głównej zawartości

DateTimeZone.FixedLocalNow

Zwraca bieżącą datę i godzinę w lokalnej strefie czasowej. Ta wartość jest stała i nie zmienia się w kolejnych wywołaniach.

Syntax

DateTimeZone.FixedLocalNow(

) as datetimezone

Remarks

Zwraca wartość typu datetime reprezentującą aktualną datę i godzinę ustawioną w systemie. Zwrócona wartość zawiera informacje o strefie czasowej reprezentujące lokalną strefę czasową. Ta wartość jest stała i nie zmienia się w kolejnych wywołaniach, w przeciwieństwie do wartości zwracanej przez funkcję DateTimeZone.LocalNow, która może zwracać różne wartości w trakcie wykonywania wyrażenia.

Category

DateTimeZone