Hoppa till huvudinnehåll

DateTimeZone.FromFileTime

Skapar ett datetimezone-värde från ett 64 bitars tal av typen long.

Syntax

DateTimeZone.FromFileTime(
fileTime as number
) as datetimezone

Remarks

Skapar ett datetimezone-värde från fileTime-värdet och konverterar det till den lokala tidszonen. Filetime-värdet är ett Windows-filtidsvärde som representerar antalet intervall om 100 nanosekunder som har förflutit sedan midnatt den 1 januari 1601 e. Kr. (C.E.) Coordinated Universal Time (UTC).

Examples

Example #1

Konvertera <code>129876402529842245</code> till ett datetimezone-värde.

DateTimeZone.FromFileTime(129876402529842245)

Result:

#datetimezone(2012, 7, 24, 14, 50, 52.9842245, -7, 0)

Category

DateTimeZone