Przejdź do głównej zawartości

DateTimeZone.FromFileTime

Tworzy wartość typu datetimezone na podstawie 64-bitowej liczby typu long.

Syntax

DateTimeZone.FromFileTime(
fileTime as number
) as datetimezone

Remarks

Tworzy wartość typu datetimezone na podstawie wartości fileTime i konwertuje ją na lokalną strefę czasową. Wartość filetime to wartość godziny pliku systemu Windows odpowiadająca liczbie 100-nanosekundowych interwałów, które upłynęły od godz. 00:00 w dniu 1 stycznia 1601 r. uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

Examples

Example #1

Przekonwertuj wartość <code>129876402529842245</code> na wartość typu datetimezone.

DateTimeZone.FromFileTime(129876402529842245)

Result:

#datetimezone(2012, 7, 24, 14, 50, 52.9842245, -7, 0)

Category

DateTimeZone