Hoppa till huvudinnehåll

DateTime.IsInPreviousNHours

Indikerar om denna datetime infaller under det föregående antalet timmar enligt systemets aktuella datum och tid. Observera att den här funktionen returnerar falskt om den skickas ett värde som infaller inom den aktuella timmen.

Syntax

DateTime.IsInPreviousNHours(
dateTime as any,
hours as number
) as logical

Remarks

Indikerar om angivet datetime-värde dateTime infaller under de närmast föregående timmarna enligt systemets datum och tid. Observera att den här funktionen returnerar falskt när den skickas ett värde som infaller under den aktuella timmen.

  • dateTime: Ett datetime- eller datetimezone-värde som ska utvärderas.
  • hours: Antalet timmar.

Examples

Example #1

Fastställer om timman före den aktuella systemtiden motsvarar de närmast föregående timmarna.

DateTime.IsInPreviousNHours(DateTime.FixedLocalNow() - #duration(0, 2, 0, 0), 2)

Result:

true

Category

DateTime