Hoppa till huvudinnehåll

List.RemoveItems

Tar bort objekt från list1 som finns i listan.

Syntax

List.RemoveItems(
list1 as list,
list2 as list
) as list

Remarks

Tar bort alla förekomster av de angivna värdena i list2 från list1. Om värdena i list2 inte finns i list1 returneras den ursprungliga listan.

Examples

Example #1

Ta bort objekten i listan {2, 4, 6} från listan {1, 2, 3, 4, 2, 5, 5}.

List.RemoveItems({1, 2, 3, 4, 2, 5, 5}, {2, 4, 6})

Result:

{1, 3, 5, 5}

Category

List.Transformation functions