Hoppa till huvudinnehåll

Geometry.FromWellKnownText

Översätter text som motsvarar ett geometriskt värde i WKT-format (well-known text) till en strukturerad post.

Syntax

Geometry.FromWellKnownText(
input as text
) as record

Remarks

Översätter text som motsvarar ett geometriskt värde i WKT-format (well-known text) till en strukturerad post. WKT är ett standardformat som definieras av OGC (Open Geospatial Consortium) och är det vanliga serialiseringsformatet som används av databaser, till exempel SQL Server.

Category

Record.Serialization