Ana içeriğe geç

List.Union

Girdide bulunan liste değerlerinin birleşimini döndürür.

Syntax

List.Union(
lists as list,
optional equationCriteria as any
) as list

Remarks

lists liste listesini alır, her listedeki öğeleri birleştirir ve çıktı listesinde döndürür. Sonuç olarak, döndürülen liste tüm girdi listelerindeki bütün öğeleri içerir. Bu işlem geleneksel torba semantiğini korur, böylece yinelenen değerler Birleşimin parçası olarak eşleştirilir. Eşitlik sınamasını denetlemek için equationCriteria isteğe bağlı denklem ölçüt değeri belirtilebilir.

Examples

Example #1

{1..5}, {2..6}, {3..7} listelerinin birleşimini oluşturur.

List.Union({{1..5}, {2..6}, {3..7}})

Result:

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Category

List.Set operations