Ana içeriğe geç

Time.FromText

Yerel ve evrenselden Saat ve özel Saat biçimleri oluşturur.

Syntax

Time.FromText(
text as text,
optional options as any
) as time

Remarks

Bir metin gösteriminden text time değeri oluşturur. Ek özellikleri belirtmek için isteğe bağlı bir record parametresi options sağlanabilir. Record şu alanları içerebilir:

  • Format: Kullanılacak biçimi gösteren text değeri. Diğer ayrıntılar için https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180104 ve https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180105 adreslerine gidin. Bu alanın atlanması veya null sağlanması, zamanın mümkün olan en uygun şekilde ayrıştırılmasıyla sonuçlanır.
  • Culture:Format null olmadığında Culture bazı biçim tanımlayıcılarını denetler. Örneğin, "en-US" için "tt" "AM" veya "PM" iken "ar-EG" için "tt" "ص" veya "م" olur. Format null olduğunda kullanılacak varsayılan biçimi Culture denetler. Culture null olduğunda veya atlandığında Culture.Current kullanılır.
Eski iş akışlarını desteklemek için options metin değeri de olabilir. Bunun davranışı options = [Format = null, Culture = options] ile aynıdır.

Examples

Example #1

<code>"10:12:31am"</code> değerini bir Saat değerine dönüştürür.

Time.FromText("10:12:31am")

Result:

#time(10, 12, 31)

Example #2

<code>"1012"</code> değerini bir Saat değerine dönüştürür.

Time.FromText("1012")

Result:

#time(10, 12, 00)

Example #3

<code>"10"</code> değerini bir Saat değerine dönüştürür.

Time.FromText("10")

Result:

#time(10, 00, 00)

Category

Time