Przejdź do głównej zawartości

Currency.From

Zwraca wartość waluty dla danej wartości.

Syntax

Currency.From(
value as any,
optional culture as text,
optional roundingMode as RoundingMode.Type
) as number

Remarks

Zwraca wartość typu currency dla danej wartości: value. Jeśli dana wartość value to null, funkcja Currency.From zwraca wartość null. Jeśli typ danej wartości value to number, czyli liczba z zakresu waluty, część ułamkowa wartości value jest zaokrąglana do 4 miejsc po przecinku i zwracana. Jeśli wartość value jest wartością innego typu, zostanie ona najpierw przekonwertowana na wartość typu number przy użyciu funkcji Number.FromText. Poprawny zakres wartości waluty to -922 337 203 685 477,5808922 337 203 685 477,5807. Zobacz opis funkcji Number.Round, aby uzyskać listę dostępnych trybów zaokrąglania. Ustawienie domyślne to RoundingMode.ToEven. Można także określić opcjonalny parametr culture (na przykład „en-US”).

Examples

Example #1

Pobierz wartość <code>currency</code>: <code>"1,23455"</code>.

Currency.From("1.23455")

Result:

1.2346

Example #2

Uzyskaj wartość <code>currency</code> dla ciągu <code>"1,23455"</code> przy użyciu trybu <code>RoundingMode.Down</code>.

Currency.From("1.23455", "en-US", RoundingMode.Down)

Result:

1.2345

Category

Number.Conversion and formatting