Ana içeriğe geç

Currency.From

Verilen değerden bir para birimi değeri döndürür.

Syntax

Currency.From(
value as any,
optional culture as text,
optional roundingMode as RoundingMode.Type
) as number

Remarks

Verilen value değerinden bir currency değeri döndürür. Verilen value değeri null olduğunda Currency.From null döndürür. Verilen value, para birimi aralığında number olduğunda value değerinin kesir kısmı, 4 basamaklı bir ondalık sayıya yuvarlanarak döndürülür. value başka bir türde olduğunda önce Number.FromText kullanılarak number türüne dönüştürülür. Para birimi için geçerli aralık -922.337.203.685.477,5808 - 922.337.203.685.477,5807 aralığıdır. Kullanılabilir yuvarlama modları için bkz. Number.Round. Varsayılan mod RoundingMode.ToEven modudur. Ayrıca, isteğe bağlı bir culture sağlanabilir (ör. "tr-TR").

Examples

Example #1

<code>"1.23455"</code> değerinin <code>currency</code> değerini alın.

Currency.From("1.23455")

Result:

1.2346

Example #2

<code>RoundingMode.Down</code> kullanarak <code>"1.23455"</code> değerinin <code>currency</code> değerini alın.

Currency.From("1.23455", "en-US", RoundingMode.Down)

Result:

1.2345

Category

Number.Conversion and formatting