Hoppa till huvudinnehåll

Currency.From

Returnerar ett valutavärde från det givna värdet.

Syntax

Currency.From(
value as any,
optional culture as text,
optional roundingMode as RoundingMode.Type
) as number

Remarks

Returnerar ett currency-värde från det givna value.Om det givna value är null returnerar Currency.From null. Om det givna value är number inom valutaintervallet, så avrundas decimaldelen av value till fyra decimaler och returneras. Om value är av en annan typ, konverteras den först till en number med Number.FromText. Giltigt intervall för valuta är -922,337,203,685,477.5808 till 922,337,203,685,477.5807. Mer information om tillgängliga avrundningslägen finns i Number.Round. Standardläget är RoundingMode.ToEven. En valfri culture kan även anges (till exempel, "en-US").

Examples

Example #1

Hämta <code>currency</code>-värdet för <code>"1.23455"</code>.

Currency.From("1.23455")

Result:

1.2346

Example #2

Hämta <code>currency</code>-värdet för <code>"1.23455"</code> genom att använda <code>RoundingMode.Down</code>.

Currency.From("1.23455", "en-US", RoundingMode.Down)

Result:

1.2345

Category

Number.Conversion and formatting