Przejdź do głównej zawartości

Text.ReplaceRange

Usuwa zakres znaków i wstawia nową wartość na określonej pozycji.

Syntax

Text.ReplaceRange(
text as text,
offset as number,
count as number,
newText as text
) as text

Remarks

Zwraca wynik usunięcia określonej liczby znaków (count) z wartości tekstowej text, zaczynając od pozycji offset, a następnie wstawienia wartości tekstowej newText na tej samej pozycji w wartości text.

Examples

Example #1

Zamień jeden znak na pozycji 2 w wartości tekstowej „ABGF” na nową wartość „CDE”.

Text.ReplaceRange("ABGF", 2, 1, "CDE")

Result:

"ABCDEF"

Category

Text.Modification