Ana içeriğe geç

Text.ReplaceRange

Bir aralıktaki karakterleri kaldırır ve belirtilen konumda yeni bir değer ekler.

Syntax

Text.ReplaceRange(
text as text,
offset as number,
count as number,
newText as text
) as text

Remarks

text metin değerinden offset konumunda count karakteri kaldırmanın ve text içindeki aynı konuma newText metin değerini eklemenin sonucunu döndürür.

Examples

Example #1

"ABGF" metin değerinde 2 konumundaki tek karakteri "CDE" yeni metin değeri ile değiştirir.

Text.ReplaceRange("ABGF", 2, 1, "CDE")

Result:

"ABCDEF"

Category

Text.Modification