Hoppa till huvudinnehåll

Text.ReplaceRange

Tar bort ett teckenintervall och infogar ett nytt värde vid en angiven position.

Syntax

Text.ReplaceRange(
text as text,
offset as number,
count as number,
newText as text
) as text

Remarks

Returnerar resultatet från borttagningen av ett antal tecken, count, från textvärdet text med början vid position offset och den efterföljande infogningen av textvärdet newText vid samma position i text.

Examples

Example #1

Ersätt ett enskilt tecken vid position 2 i textvärdet "ABGF" med det nya textvärdet "CDE".

Text.ReplaceRange("ABGF", 2, 1, "CDE")

Result:

"ABCDEF"

Category

Text.Modification