Ana içeriğe geç

Text.EndsWith

Metnin belirtilen değerde sonlanıp sonlanmadığını gösterir.

Syntax

Text.EndsWith(
text as text,
substring as text,
optional comparer as function
) as logical

Remarks

Verilen text metninin belirtilen substring değeri ile bitip bitmediğini gösterir. Gösterge büyük/küçük harfe duyarlıdır.

comparer, karşılaştırmanın kontrol edilmesi için kullanılan bir Karşılaştırıcıdır. Karşılaştırıcılar, büyük/küçük harfe duyarlı olmayan veya kültüre ve yerel ayara duyarlı karşılaştırmaların sağlanması için kullanılabilir.
Aşağıdaki yerleşik karşılaştırıcılar formül dilinde kullanılabilir:
  • Comparer.Ordinal: Tam sıralı karşılaştırma gerçekleştirilmesi için kullanılır
  • Comparer.OrdinalIgnoreCase: Tam sıralı büyük/küçük harfe duyarlı olmayan karşılaştırma gerçekleştirilmesi için kullanılır
  • Comparer.FromCulture: Kültüre duyarlı karşılaştırma gerçekleştirilmesi için kullanılır

Examples

Example #1

"Hello, World" metninin "world" ifadesi ile bitip bitmediğini denetler.

Text.EndsWith("Hello, World", "world")

Result:

false

Example #2

"Hello, World" metninin "World" ifadesi ile bitip bitmediğini denetler.

Text.EndsWith("Hello, World", "World")

Result:

true

Category

Text.Membership