Ana içeriğe geç

Text.PadEnd

Verilen metnin sonunu doldurarak belirtilen uzunluktaki metni döndürür.

Syntax

Text.PadEnd(
text as text,
count as number,
optional character as text
) as text

Remarks

text metin değerinin sonuna boşluk ekleyerek count uzunluğuna doldurulan bir text değeri döndürür. Doldurma için kullanılan karakteri belirtmek için isteğe bağlı bir character karakteri kullanılabilir. Varsayılan doldurma karakteri boşluktur.

Examples

Example #1

Metin değerinin sonunu, uzunluğu 10 karakter olacak şekilde doldurur.

Text.PadEnd("Name", 10)

Result:

"Name      "

Example #2

Metin değerinin sonunu, uzunluğu 10 karakter olacak şekilde "|" ile doldurur.

Text.PadEnd("Name", 10, "|")

Result:

"Name||||||"

Category

Text.Transformations