Ana içeriğe geç

Text.Contains

Metnin alt dizeyi içerip içermediğini döndürür.

Syntax

Text.Contains(
text as text,
substring as text,
optional comparer as function
) as logical

Remarks

text öğesinin substring değerini içerip içermediğini algılar. Değer bulunursa true döndürür. Bu işlev, joker karakterleri ve normal ifadeleri desteklemez.

Büyük/küçük harfe duyarsız ya da kültüre ve yerel ayara duyarlı karşılaştırmalar belirtmek için isteğe bağlı comparer bağımsız değişkeni kullanılabilir. Şu yerleşik karşılaştırıcılar formül dilinde kullanılabilir:

  • Comparer.Ordinal: Büyük/küçük harfe duyarlı sıralı karşılaştırma gerçekleştirmek için kullanılır
  • Comparer.OrdinalIgnoreCase: Büyük/küçük harfe duyarsız sıralı karşılaştırma gerçekleştirmek için kullanılır
  • Comparer.FromCulture: Kültüre duyarlı karşılaştırma gerçekleştirmek için kullanılır

Examples

Example #1

"Hello World" metninin "Hello" ifadesini içerip içermediğini bulur.

Text.Contains("Hello World", "Hello")

Result:

true

Example #2

"Hello World" metninin "hello" ifadesini içerip içermediğini bulur.

Text.Contains("Hello World", "hello")

Result:

false

Example #3

Büyük/küçük harfe duyarsız karşılaştırma kullanarak "Merhaba Dünya" metninin "merhaba" sözcüğünü içerip içermediğini bulun.

Text.Contains("Hello World", "hello", Comparer.OrdinalIgnoreCase)

Result:

true

Category

Text.Membership