Przejdź do głównej zawartości

DateTimeZone.From

Tworzy wartość typu datetimezone na podstawie danej wartości.

Syntax

DateTimeZone.From(
value as any,
optional culture as text
) as datetimezone

Remarks

Zwraca wartość typu datetimezone z danej wartości parametru value. Można także określić opcjonalny parametr culture (na przykład „en-US”).Jeśli dany parametr value jest wartością null, funkcja DateTimeZone.From zwraca wartość null. Jeśli dany parametr value jest wartością typu datetimezone, zwracana jest wartość value. Na wartość typu datetimezone można konwertować wartości następujących typów:

  • text: wartość typu datetimezone z reprezentacji tekstowej. Zapoznaj się z opisem funkcji DateTimeZone.FromText, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  • date: wartość typu datetimezone z wartością value jako składnikiem daty, wartością 12:00:00 AM jako składnikiem godziny oraz przesunięciem odpowiadającym lokalnej strefie czasowej.
  • datetime: wartość typu datetimezone z wartością value jako wartością daty/godziny oraz przesunięciem odpowiadającym lokalnej strefie czasowej.
  • time: wartość typu datetimezone z odpowiednikiem daty w formacie daty automatyzacji łączenia i osadzania obiektów o wartości 0 jako składnikiem daty, wartością value jako składnikiem godziny oraz przesunięciem odpowiadającym lokalnej strefie czasowej.
  • number: wartość typu datetimezone z odpowiednikiem daty/godziny w formacie daty automatyzacji łączenia i osadzania obiektów wyrażonym przez wartość value oraz z przesunięciem odpowiadającym lokalnej strefie czasowej.
Jeśli wartość parametru value jest innego typu, zwracany jest błąd.

Examples

Example #1

Przekonwertuj wartość <code>"2020-10-30T01:30:00-08:00"</code> na wartość typu <code>datetimezone</code>.

DateTimeZone.From("2020-10-30T01:30:00-08:00")

Result:

#datetimezone(2020, 10, 30, 01, 30, 00, -8, 00)

Category

DateTimeZone