Przejdź do głównej zawartości

DateTimeZone.ToText

Zwraca tekstową reprezentację wartości typu datetimezone.

Syntax

DateTimeZone.ToText(
dateTimeZone as datetimezone,
optional options as any,
optional culture as text
) as text

Remarks

Zwraca tekstową reprezentację właściwości dateTimeZone. Aby określić dodatkowe właściwości można podać opcjonalny parametr rekordu, options. culture stosuje się tylko w starszych przepływach pracy (zobacz poniżej). Parametr rekordu może zawierać następujące pola:

  • Format: wartość tekstowa wskazująca format, który ma być użyty. Aby uzyskać więcej szczegółów, przejdź do strony https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180104 i https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180105. Pominięcie tego pola lub podanie wartości null spowoduje sformatowanie daty przy użyciu wartości domyślnej zdefiniowanej przez parametr Culture.
  • Culture: gdy parametr Format nie ma wartości null, parametr Culture kontroluje niektóre specyfikatory formatu. Na przykład w przypadku parametru „en-US” format „MMM” ma wartości „Jan”, „Feb”, „Mar”, ..., natomiast w przypadku parametru „ru-RU”format„MMM” ma wartości „янв”, „фев”, „мар”, .... Gdy parametr Format ma wartość null, parametr Culture kontroluje domyślny format, który ma być użyty. Gdy parametr Culture ma wartość null lub jest pominięty, zostanie użyta funkcja Culture.Current.
Aby obsługiwać starsze przepływy pracy, wartościami tekstowymi mogą być również options i culture. Zachowanie jest takie same jak w przypadku options = [Format = options, Culture= culture].

Examples

Example #1

Przekonwertuj wartość <code>#datetimezone(2010, 12, 31, 01, 30, 25, 2, 0)</code> na wartość <code>„text”</code>. <i>Wynik może się różnić w zależności od aktualnej kultury.</i>

DateTimeZone.ToText(#datetimezone(2010, 12, 31, 01, 30, 25, 2, 0))

Result:

"12/31/2010 1:30:25 AM +02:00"

Example #2

Konwertuj przy użyciu formatu niestandardowego i z kulturą Polska — polski.

DateTimeZone.ToText(#datetimezone(2010, 12, 30, 2, 4, 50.36973, -8,0), [Format="dd MMM yyyy HH:mm:ss.ffffff zzz", Culture="de-DE"])

Result:

"30 Dez 2010 02:04:50.369730 -08:00"

Example #3

Konwertuj przy użyciu wzorca ISO 8601.

DateTimeZone.ToText(#datetimezone(2000, 2, 8, 3, 45, 12, 2, 0),[Format="O", Culture="en-US"])

Result:

"2000-02-08T03:45:12.0000000+02:00"

Category

DateTimeZone