Przejdź do głównej zawartości

DateTimeZone.ToRecord

Zwraca rekord zawierający części wartości typu datetimezone.

Syntax

DateTimeZone.ToRecord(
dateTimeZone as datetimezone
) as record

Remarks

Zwraca rekord zawierający części danej wartości typu datetimezone (dateTimeZone).

  • dateTimeZone: wartość typu datetimezone, na podstawie części której jest tworzony rekord.

Examples

Example #1

Przekonwertuj wartość <code>#datetimezone(2011, 12, 31, 11, 56, 2, 8, 0)</code> na rekord zawierający wartości daty, godziny i strefy.

DateTimeZone.ToRecord(#datetimezone(2011, 12, 31, 11, 56, 2, 8, 0))

Result:

[
Year = 2011,
Month = 12,
Day = 31,
Hour = 11,
Minute = 56,
Second = 2,
ZoneHours = 8,
ZoneMinutes = 0
]

Category

DateTimeZone