Przejdź do głównej zawartości

DateTimeZone.SwitchZone

Zmienia strefę czasową wartości.

Syntax

DateTimeZone.SwitchZone(
dateTimeZone as datetimezone,
timezoneHours as number,
optional timezoneMinutes as number
) as datetimezone

Remarks

Zmienia informacje dotyczące strefy czasowej w wartości typu datetimezone dateTimeZone na nowe informacje dotyczące strefy czasowej dostarczone w parametrze timezoneHours i opcjonalnie timezoneMinutes. Jeśli wartość dateTimeZone nie ma składnika strefy czasowej, jest zgłaszany wyjątek.

Examples

Example #1

Zmień informacje dotyczące strefy czasowej dla wartości typu #datetimezone(2010, 12, 31, 11, 56, 02, 7, 30) na 8 godzin.

DateTimeZone.SwitchZone(#datetimezone(2010, 12, 31, 11, 56, 02, 7, 30), 8)

Result:

#datetimezone(2010, 12, 31, 12, 26, 2, 8, 0)

Example #2

Zmień informacje dotyczące strefy czasowej dla wartości #datetimezone(2010, 12, 31, 11, 56, 02, 7, 30) na -30 minut.

DateTimeZone.SwitchZone(#datetimezone(2010, 12, 31, 11, 56, 02, 7, 30), 0, -30)

Result:

#datetimezone(2010, 12, 31, 3, 56, 2, 0, -30)

Category

DateTimeZone