Przejdź do głównej zawartości

DateTimeZone.FromText

Tworzy wartość „datetimezone” na podstawie lokalnych, uniwersalnych i niestandardowych formatów wartości „datetimezone”.

Syntax

DateTimeZone.FromText(
text as text,
optional options as any
) as datetimezone

Remarks

Tworzy wartość typu datetimezone z tekstowej reprezentacji, text. Aby określić dodatkowe właściwości można podać opcjonalny parametr rekordu, options. Parametr rekordu może zawierać następujące pola:

  • Format: wartość tekstowa wskazująca format, który ma być użyty. Aby uzyskać więcej szczegółów, przejdź do strony https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180104 i https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2180105. Pominięcie tego pola lub podanie wartości null spowoduje analizę daty przy użyciu optymalnego rozwiązania.
  • Culture: gdy parametr Format nie ma wartości null, parametr Culture kontroluje niektóre specyfikatory formatu. Na przykład w przypadku parametru „en-US” format „MMM” ma wartości „Jan”, „Feb”, „Mar”, ..., natomiast w przypadku parametru „ru-RU”format„MMM” ma wartości „янв”, „фев”, „мар”, .... Gdy parametr Format ma wartość null, parametr Culture kontroluje domyślny format, który ma być użyty. Gdy parametr Culture ma wartość null lub jest pominięty, zostanie użyta funkcja Culture.Current.
Aby obsługiwać starsze przepływy pracy, wartościami tekstowymi mogą być również options. Zachowanie jest takie same jak w przypadku options = [Format = null, Culture = options].

Examples

Example #1

Przekonwertuj wartość <code>"2010-12-31T01:30:00-08:00"</code> na wartość typu <code>datetimezone</code>.

DateTimeZone.FromText("2010-12-31T01:30:00-08:00")

Result:

#datetimezone(2010, 12, 31, 1, 30, 0, -8, 0)

Example #2

Konwertuj przy użyciu formatu niestandardowego i z kulturą Polska — polski.

DateTimeZone.FromText("30 Dez 2010 02:04:50.369730 +02:00", [Format="dd MMM yyyy HH:mm:ss.ffffff zzz", Culture="de-DE"])

Result:

#datetimezone(2010, 12, 30, 2, 4, 50.36973, 2, 0)

Example #3

Konwertuj przy użyciu formatu daty ISO 8601.

DateTimeZone.FromText("2009-06-15T13:45:30.0000000-07:00", [Format="O", Culture="en-US"])

Result:

#datetimezone(2009, 6, 15, 13, 45, 30, -7, 0)

Category

DateTimeZone